RAYNER MARİA RİLKE. “AXIRINCI EVİ BU KƏNDİN…”

rilke-rainer-maria (1)

Axırıncı evi bu kəndin elə

Tənhadır, dünyada sanki son evdir.

Dayanıb qonuşmur yol da bu kəndlə,
Astaca gecənin qoynuna gedir.

Yalnız aralıqdır balaca xırdaca bu yurd,

İki uzaqlığa, təlaş, bədduyum,

Yolu da evlərdən gedir aralı.

Kənddən çıxanların bitməyir yolu,
Yəqin ki, ölüblər yoda çoxları.

1901

Almancadan tərcümə

09-10.02. 2021, Samara

In diesem Dorfe steht das letzte Haus

In diesem Dorfe steht das letzte Haus
so einsam wie das letzte Haus der Welt.


Die Straße, die das kleine Dorf nicht hält,
geht langsam weiter in die Nacht hinaus.

Das kleine Dorf ist nur ein Übergang
zwischen zwei Weiten, ahnungsvoll und bang,
ein Weg an Häusern hin statt eines Stegs.

Und die das Dorf verlassen, wandern lang,
und viele sterben vielleicht unterwegs.

19.9.1901, Westerwede