HERMAN HESSE. QƏRAR

hesse-13044-portrait-medium

Yetər dolaşdığım  toranda daha,

Burda cavabı yox suallarımın,

Tərk edəm, nəhayət, gərək buranı.
Dincələm, dəhşəti qoyub arxada.

Var-gəllə günləri keçirmişəm tək,

Dalana dirəndim, çıxış axtarıb,

Azdım toranlıqda, işıq axtarıb.

Qaranlıq otaqda bağlı uşaq tək

Uzaqdan gözümə  közərti dəyir,

Yetir işıq mənə, yarıb zülməti.

Gedərəm, arxada qoyub dəhşəti,
Taparam işığın gəldiyi yeri.

1906

almancadan tərcümə

12.02. 2021, Samara

Entschluss

Ich will nicht laenger in dem Dunkel tasten
Das meinen Fragen keine Antwort hat
Ich will mich endlich still von dieser Statt
Des Grauens trennen und auch einmal rasten


Wie viele Tage ging ich ein und aus
Und suchte heim und fand nur wirre Gaenge
Und suchte Licht und fand nur finstre Enge
Ein eingesperrtes Kind im dunklen Haus

Mir ist, ich saehe einen fernen Schein
Des Lichtes durch die Finsternis mir tagen
Das Grauen weicht, der Boden will mich tragen
Dem fernen Licht entgegen und hinein

Hermann Hesse »Entschluss».Dezember 1906