SALUR QAZANIN QURDLA XƏBƏRLƏŞMƏYİ

U LENİ. KİNO

Qara axşam olcaq günəşi doğan,
Qar ilə yağmurda ər kimi duran,

Atları  qorxuya  salıb kişnədən,

Dəvəni hayıqrdan təşviş içində!

Ağca qoyunlara quyruq əsdirən!

Vurub arxasıyla ağılı sökən,
Qoçun yağlısını dişinə çəkən.

Qanlı quyruğunu basıb aşıran,

Səsi köpəkələri qovğalandıran!

Çobanı əlində kösöv yüyürdən!

Yurdumdan bir xəbər bilirsənsə, de!
Qara başım qurban, qurdum, tələs, de!

 

14.03. 2021, Samara