SALUR QAZANIN SU İLƏ XƏBƏRLƏŞMƏYİ

U LENİ. KİNO

Qayalar altından coşub çıxan su,

Ağac gəmiləri atıb-tutan su!

Həsənlə Hüseynin həsrətisən su!

Bağ ilə bostanın ziynətisən su!

Ayişə, Fatimə nemətisən, su!

Səni şahbaz  atlar gəlib içər, su!

Üstündən dəvələr aşıb keçər, su!

Yurdumdan bir xəbər bilirsənsə, de!

Qurban qara başım sənə, tələs, de!

13.03. 2021, Samara