SALUR QAZANIN İTLƏ XƏBƏRLƏŞMƏYİ

U LENİ. KİNO

Qaranlıq axşamda vaf-vaf hürən it!

Dil çalıb ayranı içə verən it!

Oğrunu cürətlə qarşılayan it!

Ürküdüb canına qorxu salan it!

Yurdumdan xəbər de, qadan alaram,

Qara başım qurban, borclun olaram!

13.03. 2021