URUZUN AĞACA SÖYLƏDİYİ

U LENİ. KİNO

“Ağac” desəm sənə, utanma, ağac!!

Məkkə, Mədinənin qapısı ağac!

Museyi-Kəlimin əsası ağac!

Böyük, gur suların körpüsü ağac!

Qara dənizlərin gəmisi, ağac!
Şahmərdan Əlinin yəhəri ağac!

Zülfüqarın qını, qəbzəsi ağac!

Həsənlə Hüseynin beşiyi ağac!

Kişinin, arvadın qorxusu ağac!

Başından baxarsam, başın yox, ağac!

Dibindən baxarsam, dibin yox, ağac!

Səndən asılarsam, götürmə, ağac!

İgidliyim tutsun, götürsən, ağac!

Qara qullarıma buyura biləm,
Səni para-para doğraya, ağac!

14. 03. 2021, Samara