XATININA DİRSƏ XANIN DEDİYİ

U LENİ. KİNO

Durummu yerimdən indi, xan qızı?

Keçsinmi əlimə yaxan, boğazın?

Dizimin altına səni salımmı?

Poladüz qılıncı ələ alımmı?

Ayırım başını bəlkə bədəndən?

Sənə don geydirim öz al qanından?

Can necə dadlıdır, bilərsən onda.

Xan qızı, səbəbi nədir, de mənə!

İndi qatı qəzəb edərəm sənə!

15.03. 2021, Samara