ŞUBERT. ÖLMƏZ KVİNTET

U LENİ. KİNO

Otuz bir yaşında dünyadan gedən,

Ya da aparılan.. Bəlkə hardasa,
Bir qalaktikada yazır yenə də,
Düha ölüb-itməz, tanrıdandısa….

İsrafil şeypuru deyil, bəlkə də,

Dinər qiyamətdə Şubert əsəri.

Oyanar, hüzurda bəşər diz çökər,

Dinləyər, qınamaz Tanrı bəşəri…

Arzum var, əziz dost! Sabah mən ölsəm,
Şuberti çaldırın, bacarsaz əgər.

İyirmi birinci dəqiqəsində,
Bağlı gözlərimdən yaş axıb gedər…

16. 03. 2021, Samara