BAMSI BEYRƏYİN ATA DEDİYİ

U LENİ. KİNO

Sənin alnın açıq meydana bənzər,
Gözlərin çıraq tək gecə közərər.

İpək kimi yumşaq, incədir yalın

Qoşa-ekiz qardaş iki qulağın.

Ər murada çatar sənin belində,

At demərəm sənə, qardaşıq indi,
Çətin səfərimdə iki yoldaşıq,
Mənə yoldaşdan da indi sən artıq.

17. 03. 2021, Samara