QARACA ÇOBANIN KAFİRƏ DEDİYİ

U LENİ. KİNO

Bəsdir, itim kafir, boş danışdığın,

İtimlə bir yalaq yalayan azğın!

Altında alaca atını öymə,
O mənim ala baş keçimə dəyməz!

Öymə başındakı dəbilqəni də,
Mənim börküm ondan çox dəyərlidir!

Altmış tutamlı nizəni öymə,

Dəyməz bu qırmızı dəyənəyimə!

Kafir, qılıncını öymə çox da sən,
Ondan daha qolay məndəki çövkan!

Öymə belindəki doxsan oxunu,

Sapandım gözünün alar odunu!

Gəl, yaxındasan da, uzaqdasan da,
İgid zərbini gör, itil sonra da!

16.03. 2021, Samara