BEYRƏYİN BÖYÜK BACILARINA DEDİYİ

U LENİ. KİNO

Səhər açılmamış  yerindən duran!

Ağ otaqdan çıxıb qaraya girən!

Ağ donu çıxarıb qara don geyən!

Qızlar! Qatıq varmı ciyər tək qatı?

Çörəyə həsrətəm, varmı sacaltı?

Basın bucaqları, tapın tabağı,

Üç gündür yoldayam, məni doyurun,

Sizi sevindirə üç günə Tanrı!

17.03. 2021, Samara