BEYRƏYİN TACİRLƏRƏ DEDİYİ

U LENİ. KİNO

Alçaq-uzaq yerlər keçib yorulan,

Atamın, anamın sovqatı karvan!

Əylə uzunayaq atını, sarvan,
Deməli sözüm var, qulaq as bir an!

Qalın Oğuzdakı Salur Qazandan
Soruşsam, de mənə, sağdımı, sarvan?

Qıyan Səlcuq oğlu Dəli Tondazı,
Soruşsam, başında varmı bir qəza?

Ağsaqqal atamla ağbirçək anam,
Sağmı, salamatmı, de mənə, sarvan!

Göz açıb gördüyüm, könül verdiyim,
Baybicanın qızı Banıçiçəyim,
Evdəmi a sarvan, gordamı yoxsa?

Söylə, qara başım qurbanın olsun!

19.03. 2021, Samara