TACİRLƏRİN BEYRƏYƏ DEDİYİ

U LENİ. KİNO

Əgər soruşarsan Dəli Tondazı,
Qıyan Səlcük oğlu sağ-salamatdır,
Əgər Qaragünə oğlu Budağı
Soruşsan, deyərik Budaq da sağdır.

Sən xəbərsiz gedən gündən o bəylər,
Ağı çıxardaılar, qara geydilər.

Yeddi bacın yeddi yol ayrıcında,
Sızlayır, ağlayır, gördük, a Beyrək,

“Var ikən yox olan qardaş”, — deyərək.

Yırtır alma kimi al yanaqları,
Ürəyi dağlayır, gördük,  a Beyrək.

Göz açıban görüb könül verdiyin,
Baybicanın qızı Banıçiçəyin,
Üzüyü verildi, böyük toyunsa,
Vədini qoydular, xəbərin olsun.

Gözəl Banıçiçək Yalançı oğlu,
Yalıncığa gedir, gördük, ay oğul!

Parasarın Bayburd hasarndan aş,

Tələs ap-alaca gərdənə birbaş!
Xan Beyrək, vaxtında yetməsən əgər,
Gözəl Banıçiçək əlindən gedər!

19. 03. 2021, Samara