NAMƏRD KÖRPÜSÜ

U LENİ. KİNO

“Keçmə namərd körpüsündən…”

El sözü

Elə ki, üç dəfə, beş dəfə keçir,
Namərd körpüsünə alışır insan.

Sonra elə yerdən elə yol seçir,

Namərd körpüsündən adlasın asan.

Çıxsa qarşısına bostan arxı da,
Tullanıb aşmaqdan çəkinir indi.

Baxır həndəvərə, körpü axtarır,
Fərqinə varmadan körpü kimindir.

Vurub başqaları keçir yanında,
Balaq çırmalanır dizdən aşağı.
Onun gözündəsə arx okeandır,

Gözləri bərəlir, əsir ayağı.

Sel kimi qorxudur yaz yağışı da,
Yapışıb durmağa axtarır dayaq.

Ürək səksəkəli, baş aşağıdır,

Elə bil indicə sel aparacaq.

Namərd xidmətinin möhtacıdır xalq,

Namərdə xidmətə həmişə hazır.

Arx keçə bilmirik çırmayıb balaq,

Namərd körpüsünü gözümüz gəzir.

22. 03. 2021, Samara