ƏZRAYILIN DƏLİ DOMRULA DEDİYİ (1)

U LENİ. KİNO

(Duxa qoca oğlu Dəli Domrul boyu)

Ey, dəli qırışmal!

Xoşuna gəlmirmi cöngə gözlərim? —

Çoxlu qızlar olub gözləri göyçək,

Gəlinlər də olub gözləri göyçək,
Onların canını mən almışam, bil!

Xoşuna gəlmirmi saqqalım ağdır? –

Çox qarasaqqallı igidlər olub,

Onların canını alan mənəm, bil!

Mənim saqqalımı ağardan budur!

 

23.03.21, Samara