DƏDƏ QORQUDUN URUZ DUSTAQLIQDAN ÇIXANDA DEDİYİ

U LENİ. KİNO

(Uruz dustaq olduğu boy)

Xeyirdua verək, xanım!

Doğma uca qara dağın uçmasın,

Kəsilməsin kölgə verən ağacın.

Qanad çalıb ucalıqda uçasan,
Qurumasın gözəl sulu bu axın.

Namərdlərin olmayasan möhtacı,
Büdrəməsin çaparkən ağ-boz atın,

Gödəlməsin döyüşəndə qılıncın.

Üzülməsin Tanrı verən umudun.

Ayırmasın axır gündə imandan,
Qəbul etsin bu beş kəlmə duanı.

Rica yetsin günahları olandan,
Bağışlansın Məhəmmədin adına.

23.03. 2021