DƏLİ DOMRULUN ƏZRAYILA DEDİYİ — 1

U LENİ. KİNO

(Duxa qoca oğlu Dəli Dəmrul boyu)

Vay-vay, nə heybətli qocasan, kişi?

Niyə qapıçılar səni görmədi?

Duyuq düşmədilər niyə çavuşlar?

Birdən görməz oldu görər gözlərim,
Birdən tutmaz oldu tutar əllərim.

Titrədi bədənim cuşa gələrək,

Düşdü altın qədəh əlimdən yerə,
Ağzımın içini sanki buz almış,
Saqqalcığı ağca, tanınmaz kişi.

De, kimsən, nəçisən cöngəgöz qoca,
Söylə, görkəmində bu heybət nədir!
Qadam-balam bu gün toxunar sənə!

 

23.03. 21, Samara