DƏLİ DOMRULUN ATASINA DEDİYİ

U LENİ. KİNO

(Duxa qoca oğlu Dəli Domrul boyu)

Ağ saqqallı əziz, möhtərəm ata!

Bilirsən başıma gələn nə işdi? —
Başım havalıydı, küfr danışdım,
Xoşuna gəlmədi ulu Tanrının.

Buyurdu alqanad Əzrayılına,

O da yerə endi göyün üzündən,
Basıb qondu ağca sinəm üstünə,

Boğaraq canımı almaq istədi.

Səndən can diləsəm, ata, verərsən? —

Yoxsa “oğul” deyib ağlayacaqsan!

25.03. 2021, Samara