DƏLİ DOMRULUN ANASINA DEDİYİ

U LENİ. KİNO

 (Duxa qoca oğlu Dəli Domrul boyu)

Bilirsənmi nələr oldu, ay ana?

Alqanad Əzrayıl gəldi uçaraq,
Basıb qondu mənim ağca sinəmə,
Canımı alırdı xırıldadaraq.

Can istədim, atam vermədi mənə.

Can ana, canını verərsənmi sən?

Yoxsa “oğul” deyib ağlayacaqsan?

Ağ üzə dırnaqla qan salacaqsan?

Qara saçı yolub dağıdacaqsan?

26.03. 2021, Samara