SELÇANIN YEDƏYİNDƏ GEDƏRKƏN QANTURALININ FİKİRLƏŞDİYİ

U LENİ. KİNO

(Qanlı Qoca oğlu Qanturlı boyu)

Selcan xatın yerdən duranda indi,
Qarayallı Qazlıq atı minəndə,
Ağban evimizə gəlib çatan tək,

Oğuz qız-gəlini durub gələcək.

Orda öz sözünü hərə deyəndə,

Durarsan, öyərsən özünü sən də.

Deyərsən tərkində çıxardın məni,

Yaxşısı budur ki, öldürüm səni!

01. 03. 2021, Samara