ATASININ DUSTAQ OLDUĞUNU BİLƏNDƏ YEGNƏGİN BAYANDIR XANA DEDİYİ

(Qazılıq qoca oğlu Yegnəg boyu)

Yolun qırağında, sökülməmiş dan,

Gözəl ağban evi dikəldilən xan!

Atlasa bükülü göy çadırlı xan!

Neçə tövlə dolu şahbaz atlı xan,

Çavuş çağıranda yola, hay verən!

Axıb bol neməti yağ kimi gedən!

Bütün igidlərə sənsən arxa, xan!

Miskinlər ümidlə sənə baxar xan!

Türküstan elinin dirəyisən, xan!

Doğulub-törədin Tulu quşundan!
Amit tayfasına, soyuna aslan!

Mənə mədəd elə, dövləti bol xan!

03. 04. 2021, Samara