DUSTAQLIQDAN ÇIXANDA QAZILIQ QOCANIN DEDİYİ VƏ YEGNƏGİN CAVABI

(Qazılıq qoca oğlu Yegnəg boyu)

Gərək bir dəvəmdən bala alaydım,
Doğulan nərdimi, bilim, ya maya?

Qoyunum yüklüydü qara ağılda,

Dişi bala doğdu ya erkək bala?

Alagöz arvadım hamilə qaldı,
Qızmı ya oğlanmı, bilim, doğulan.

Verin, mərd igidlər, bir xəbər mənə,
Sizi and verirəm Tanrı eşqinə!

YEGNƏGİN CAVABINDA DEDİYİ

Bala gözləyirdin dəvəndən, ata,

Balası nər oldu, gözlərin aydın!

Qoyunun yüklüydü qara ağılda,

Erkək bala doğdu, gözlərin aydın!

Yükü ağır idi arvadının da,
Balan şir oğuldur, gözlərin aydın!

07. 04. 2021, Samara