BASATIN TƏPƏGÖZƏ DEDİYİ

(Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy)

Yerimin, yurdumin adı – Günortac,
Qara gecə azsam,  Allaha möhtac.

Bayraq götürənin adı Bayındır,
Öndə gedənimiz Salur Qazandır.

Anamı soruşsan – Qaba Ağacdır,

Xaqan Aslan kimi tanınır atam.

Aruzun oğluyam, Basatdır adım.

TƏPƏGÖZ “SÜD QARDAŞIYIQ, QIYMA MƏNƏ DEYİR”.

BUNA BASATIN DEDİYİ

Vəhşi! Ağlatmısan qoca atamı,
Ürəyi dağlanıb qarı anamın.

Öldürüb qardaşım Qıyanı, qatil,

Qoymusan ağ üzlü gəlini sən dul,

Alagöz balalar atasız qalıb.

Nə qədər ki, qara polad qılıncım,

Qanına batmayıb, dincələrəmmi?

Başını tiyəmlə kəsib atmamış,
Qanını torpağa şoryuldatmamış,
Qardaşım Qıyanın intiqamını,
Almamış damarda soyumaz qanım.

10.04. 2021, Samara