ELƏ BİL ƏBƏDİ YETİMLƏRİK BİZ…

Kim deyib nemətdir qocalıq çağı?

Bunu uşaq deyib, gənc deyib ya da?

Qocalıq – bilmirsən haran ağrımır,
Hamı at belində, sənsə piyada…

Ağrıyan bilmirsən damaq ya dişdir,
Ağrı beyninəcən işləyir ancaq.

Tikən boğazında elə ilişir,

Sanki nəfəsini kəsib boğacaq.

Gəzirsən, hər addım bir işgəncədir,
Ayaq ağrısının çeşidi zəngin.

Baxırsan, bilmirsən gördüyün nədir,

Çırpınır ürəyin sinəndə gərgin.

Bütün nemətləri verən Tanrıdır,

Həqir duaçıyıq biz ona daim.

Varmı göndərəni ağrıların da? –

İnsan ağrısından nəşələnən kim?

Elə bil əbədi yetimlərik biz,

Soyuq, daşürəkli yiyə duran da.

Yedirdər pis-yaxşı, yağlı ya yağsız,
Hər tikə verəndə qapaz vurandır…

13.04. 2021, Samara