TƏPƏGÖZÜN SONDA BASATA DEDİYİ

(Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy)

Deyirdim bir qalxıb durum yerimdən

Oğuz bəyləriylə pozum əhdi mən.
Qırım təzəliklə doğulanları,

Yeyim adam əti doyunca barı.

Birdən Qalın Oğuz bəyləri qalxsa,
Salaxan qayası olar xilasım.

Qoyub mancanağa ağır daş atım,
Düşsün öz başıma, ölüb qurtarım.

Məni ala gözdən, igid, ayırdın!

Canından ayırsın səni Tanrı da!

TƏPƏGÖZ DAHA SONRA DEDİ

Ağsaqqal qocalar çox ağlatmışam,
Bəlkə qarğışları gözümü tutdu?

Ağbirçək qarılar çox ağlatmışam,
Bəlkə göz yaşları gözümü tutdu?

Bığ yeri tərləmiş çox igid yedim,
Bəlkə az yaşları gözümü tutdu?

Əlləri xınalı qızları yedim,
Bəlkə qarışları gözümü tutdu?

Elə ki çəkirəm bu göz zülmünü,
Tanrı heç igidə verməsin görüm!

Yalnız gözüm!

Əziz gözüm!

11. 04. 2021, Samara