HENRİX HEYNE. «HƏM KÜTDÜR, HƏM KORDUR BİZİM BU DÜNYA…»

Henrix HEYNE

(1797-1856)

“Lirik intermezzo” silsiləsində

Həm kütdür, həm kordur bizim du dünya,

Kütlüyü, korluğu artır yenə də.

Sənin, gözəl balam, deyir ki, guya,
Yaxşı heç nə yoxdur xasiyyətində.

Bu küt və kor dünya, əzizim, səni,

Anlamaz, ömür də keçər beləcə.

Duymur əllərinin incəliyini,
Bilmir öpüşlərin yandırır necə.

almancadan tərcümə

19.07. 2021, Samara

================

Die Welt ist dumm, die Welt ist blind,
Wird täglich abgeschmackter;
Sie spricht von dir, mein schönes Kind,
Du hast keinen guten Charakter.

Die Welt ist dumm, die Welt ist blind,
Und dich wird sie immer verkennen;
Sie weiß nicht wie weich deine Arme sind,
Und wie deine Küsse brennen.