HERMAN HESSE. DEMƏLİ BİR SÖZÜM DAHA QALMADI…

 

Deməli bir sözüm daha qalmadı,
Söylədim nə varsa sonuncu kərə.

Elə ki, çalaram sonuncu taktı,
Gözəl skripkamı çırparam yerə,

Sındırar, gedərəm o ölkəyə ki,
Mən ordan haçansa gəlmişəm bura.
Nəğmələr nəğməsi orda gənc ikən,
Həmişə girərdi yuxularıma.

Yenə o nəğmənin həsrətindəyəm,
Uzaqkən hamıdan yuxumda dinə.

Ruhumu ovuda, mənə dinclik həm,

Nəğmələr nəğməsi gətirə yenə.

1899

almancadan tərcümə

19-20.10. 2021, Samara

 

==============

Ich habe nichts mehr zu sagen

Ich habe nichts mehr zu sagen,

Ich habe alles gesagt.

Nun will ich klingend zum letzten Takt

Meine gute Geige zerschlagen.

 

Zerschlagen — und wandern wieder

Ins Land, woher ich kam,

Wo ich in Jugendtagen vernahm

Den Traum vom Lied der Lieder.

Ihn träumen will ich wieder

Abseits und ganz allein —

Es muß voll tiefen Friedens sein,

Der Traum vom Lied der Lieder.

1899