HERMAN HESSE. QADINLARI SEVİRƏM…

Min illər şairləri eşq oduna salıb həm,
Tərənnüm də edilən qadınların sevirəm.

Şəhərlər sevirəm ki, orda tənha divarlar,

Qədim sülaləəlrin yenə yasını saxlar.

Şəhərlər sevirəm ki, yaşayar, alar nəfəs,
Yer üzündən köçəndə indikilərdən hər kəs.

 —

Qadınları sevirəm – can alan incə bellə,

Bətnindən əsrlərin doğulmayıblar hələ.

Gözəllikləri bir gün ulduz bəyazlığıyla,
Xəyalımda yaranan gözəlliyə tay olar.

1901

almancadan tərcümə

22.10. 2021, Samara

=================

HERMANN HESSE

 

Ich liebe Frauen, die vor tausend Jahren

Geliebt von Dichtern und besungen waren.

Ich liebe Städte, deren leere Mauern

Königsgeschlechter alter Zeit betrauern.

Ich liebe Städte, die erstehen werden,

Wenn niemand mehr von heute lebt auf Erden.

Ich liebe Frauen — schlanke, wunderbare,

Die ungeboren ruhn im Schoß der Jahre.

 

Sie werden einst mit ihrer sternebleichen

Schönheit der Schönheit meiner Träume gleichen.