EDQAR ALLAN PO. TƏNHALIQ

Lap uşaq çağımdan olmamışam mən
Başqaları kimi – gördüm əzəldən
Mən hər şeyi fərqli – ehtirasım da
Ümumi qaynaqdan qidalanmadı –

Gəlmir mənim qüssəm eyni mənbədən —
Heç vaxt ürəyimi oyatmadım mən

Hamı sevinəndə  ola sevincək —
Nələri sevdimsə, sevdim özüm tək —

O vaxt – uşaqlıda –  ilk baharında

Çoşqun həyatımın – qopdu bir anda

Sirr xeyir və şərin dərinliyindən —

Onunla bağlıyam indiyəcən mən –

Qopdu bu sirr suyun gur axarından —

Dağların qırmızı qayalarından —

Ətrafımda dövrə vuran günəşdən —

Payızda qızılı rəngə düşnən dəm –

Şimşəyin səmada alışmasından
Şığıyıb yanımdan ötüşüən zaman —

Tufandan, ildirım gurlamağından —

Buluddan həmçinin, döndüyü zaman

(Maviykən qalan yer göyün üzündə)

İblis surətinə mənim gözümdə —

1829

ingiliscədən tərcümə

26-27.10. 2021, Samara

==================

Edgar Allan Poe

ALONE

From childhood’s hour I have not been
As others were—I have not seen
As others saw—I could not bring
My passions from a common spring—
From the same source I have not taken
My sorrow—I could not awaken
My heart to joy at the same tone—
And all I lov’d—I lov’d alone—
Then—in my childhood—in the dawn
Of a most stormy life—was drawn
From ev’ry depth of good and ill
The mystery which binds me still—
From the torrent, or the fountain—
From the red cliff of the mountain—
From the sun that ’round me roll’d
In its autumn tint of gold—

From the lightning in the sky
As it pass’d me flying by—
From the thunder, and the storm—
And the cloud that took the form
(When the rest of Heaven was blue)
Of a demon in my view—

1829