CORC QORDON BAYRON. “QƏLBİM ZÜLMƏT İÇİNDƏ…”

Qəlbim zülmət içində — köklə, ah, tez arfanı,

Musiqi dinləməyə hələ ki, qalmış həvəs.

Dilləndirsin simləri qoy incə barmaqların

Ürəyimi oxşasın ucalan hər şirin səs.

Bu ürəkdə hələ də ümid əgər qalırsa,
Məftun edib oyadar sənin arfan səsiylə.
Bu gözlərdə gizlənib qalan yaş hələ varsa,
Axıb gedər, yandırmaz beynimi indən belə.

Bir gərginlik yarat ki, çılğın olsun, həm dərin,

Sevinc notlarını mən istəmirəm eşitmək.

Ağlamaq istəyirəm, açıq deyim, müğənni,
Yoxsa partlayacqdır dolub tutulmuş ürək.

Çünki onu əzəldən bəsləmiş iztirablar,
Ağrıyıb uzun zaman yuxusuz, için-için.

İrəlidə dadmalı bundan ağır əzab var,

Birkərəlik qırılsın, ya nəğməylə yenilsin.

1815

ingiliscədən tərcümə

30-31. 10. 2021, Samara

=======================

GEORGE BYRON

MY SOUL İS DARK

My soul is dark — Oh! quickly string

     The harp I yet can brook to hear;

And let thy gentle fingers fling

     Its melting murmurs o’er mine ear.

If in this heart a hope be dear,

     That sound shall charm it forth again:

If in these eyes there lurk a tear,

     ‘Twill flow, and cease to burn my brain.

But bid the strain be wild and deep,

     Nor let thy notes of joy be first:

I tell thee, minstrel, I must weep,

     Or else this heavy heart will burst;

For it hath been by sorrow nursed,

     And ached in sleepless silence, long;

And now ’tis doomed to know the worst,

     And break at once — or yield to song.