CORC BAYRON. YUXUSUZLAR GÜNƏŞİ

(«Yəhudi nəğmələri»ndən)

Hüznlü, dalğın ulduz! Yuxusuun günəşi!

Göz yaşına bənzəyən şölələrin sayrışır,
Dağıda bilmədiyin qaranlıqğı qabardır,

Yaşanmış bir sevinci necə də xatırladır!

Beləcə işıqlanır ömrün ötən günləri

Parlayır, isitməyə fəqət yoxdur hünəri.

Qəm şüasıdır gecə göyü dolaşan, budur,
Görünsə də — uzaqdır, işıqsa da – soyuqdur!

ingiliscədən tərcümə

01.11. 2021, Samara

(George Gordon Byron)
Hebrew Melodies 19. Sun of the Sleepless!

Sun of the sleepless! melancholy star!

Whose tearful beam glows tremulously far,

That show’st the darkness thou canst not dispel,

How like art thou to Joy remembered well!

So gleams the past, the light of other days,

Which shines, but warms not with its powerless rays:

A night-beam Sorrow watcheth to behold,

Distinct, but distant—clear—but, oh how cold!