HENRİX HEYNE. “XOŞBƏXTLİK GƏZƏYƏN QADINA OXŞAR…”

Xoşbəxtlik gəzəyən qadına oxşar,

Bir yerdə qaxılıb qalan deyildir.

Sənin saçlarına çəkib tərs sığal,

Tələsik öpərək güllə tək gedir.

Xanım Bədbəxtliksə onun əksidir,

Sıxar sinəsinə səni eşq ilə.

Deyər yoxdur onun tələsən yeri,

Corab da toxuyar yataqda elə.

 

almancadan tərcümə

11.01. 2022, Samara

=================

Heinrich Heine

Lamentationen

Das Glück ist eine leichte Dirne

Und weilt nicht gern am selben Ort;

Sie streicht das Haar dir von der Stirne,

Und küßt dich rasch und flattert fort.

Frau Unglück hat im Gegenteile

Dich liebefest ans Herz gedrückt;

Sie sagt, sie habe keine Eile,

Setzt sich zu dir ans Bett und strickt.