İQOR SEVERYANİN. QƏRİBƏDİR

Həyat yozulmamış yuxuya bənzər

Yaxşı birisində planetlərin.

Bizə gərəksiz şey vardır o qədər,

Biz istəyənlərin tapılmır biri.

1909

ruscadan tərcümə

28. 01. 2022, Samara

===========

Игорь СЕВЕРЯНИН

Странно

Мы живем, точно в сне неразгаданном,

На одной из удобных планет…

Много есть, чего вовсе не надо нам,

А того, что нам хочется, нет…

1909