GEORGİ İVANOV. “XOŞ ƏHVALLI OVÇU ÇƏKİR TƏTİYİ…”

Xoş əhvallı ovçu çəkir tətiyi,
Quş elə önündə sərilir yerə

Duman tək bir anda tüstü əriyir,

Emir rəngi gedən çəmənliklərə

Bataqlıq şəfəqi allanıb gedib,

Və mavi tüstüdə, tələsməyərək,
Yuvanı, bədəni indi tərk edib,
Quş ruhu göylərə səfər edəcək.

Quşun taleyindən gözəldir nədə

İnsan taleyinin özü də elə?

Soyuq nəğmə yatan sətirlərində

Bir az yazı qoyar bəlkə dəyərli…

ruscadan tərcümə

01-02.02. 2022, Samara

++++++

ГЕОРГИЙ ИВАНОВ

Охотник веселый прицелится,

И падает птица к ногам.

И дым исчезающий стелется

По выцветшим низким лугам.

Заря розовеет болотная,

И в синем дыму, не спеша,

Уносится в небо бесплотная,

Бездомная птичья душа.

А что в человеческой участи

Прекраснее участи птиц,

Помимо холодной певучести

Немногих заветных страниц?