SAŞA ÇORNI. «ÇEXOV BU DÜNYADA NİYƏ YOXDUR, AH…»

Çexov bu dünyada niyə yoxdur, ah!

Nə qədər atlı və piyada zəvzək,

Önündə sevimli evin Yaltada,
Durardı, riqqətlə mədh deyərək.

Daim sıçovul tək  vurnuxurdular,
Sanki boksçuydu, səs salıb adı.

O, zarafat edər, baxardı bağa,

Göz qıyıb dinlərdi cəfəngiyyatı.

Xəlvəti, ayrı cür mənsə edərdim

Əgər sağ olsaydı o əziz insan:

Daça çəpərinə yaxın gedərdim,

Sevimli çöhrəyə baxım bircə an.

Asta addımlara o təsadüfən,

Mənə sarı gəlsə, əyilib onda,

Üzümü qapardım əllərimlə mən,
Və itib-gedərdim qatı toranda.

1922

ruscadan tərcümə

02-03. 02. 2022, Samara

+++++++++++++++

САША ЧЕРНЫЙ

Ах, зачем нет Чехова на свете!

Сколько вздорных — пеших и верхом,

С багажом готовых междометий

Осаждало в Ялте милый дом…

День за днем толклись они, как крысы,

Словно он был мировой боксер.

Он шутил, смотрел на кипарисы

И, прищурясь, слушал скучный вздор.

Я б тайком пришел к нему иначе:

Если б жил он, — горькие мечты! —

Подошел бы я к решетке дачи

Посмотреть на милые черты.

А когда б он тихими шагами

Подошел случайно вдруг ко мне, —

Я б, склонясь, закрыл лицо руками

И исчез в вечерней тишине.

<1922>