ALEKSANDR PUŞKİN. “BİLİRƏM DÖYÜŞ NƏDİR…”

161

Bilirəm döyüş nədir, qılınclaırn səsini

Sevirəm; hərbi Şöhrət az yaşdan çəkir məni.

Ölüm fikrinin özü mənə xoşdur həmçinin,

Hərbin xoşlayıram mən qan dolu məzəsini.

Gənc yaşda azadlığın sədaqətli əsgəri,
Qarşı-qarşıya əgər gəlməyibsə ölümlə,

Həyatın sevincini dadmayıbsa tam hələ,

Şirin busələrə də layiq deyil deməli.

1920

ruscadan tərcümə

12.02. 2022, Samara

++++++++++++++

Александр Пушкин

Мне бой знаком — люблю я звук мечей;

От первых лет поклонник бранной Славы,

Люблю войны кровавые забавы,

И смерти мысль мила душе моей.

Во цвете лет свободы верный воин,

Перед собой кто смерти не видал,

Тот полного веселья не вкушал

И милых жен лобзаний не достоин.

1820