AFANASİ FET. “AH, MƏNƏ DİVANƏ DE…”

Афанасий Фет

Nə xoşbəxtəm! Gecədir, biz ikimizik ancaq,

Çayın ayna üzündə ulduzlardır sayrışan.

Ordasa…Göyə bir bax, başını qaldıraraq,
Orda necə dərinlik, necə saflıq var bu an!

Ah, mənə divanə de! Özün istəyən kimi,

Mənə ad qoy; ağlımın zəifləyən bu anı,

Elə sevgi axını duyuram qəlbimdə ki,

Susa bilmərəm daha, susmağa taqət hanı!

Xəstəyəm, mən vurğunam; ah, qulaq as, anla həm!

Sevirkən gizlətmirəm ehtirasını səndən.

Demək istədiyimsə budur: səni sevirəm,

Yalnız səni sevirəm, arzulayıram da mən.

1854

ruscadan tərcümə

13-14. 02. 2022, Samara

+++++++++++

АФАНАСИЙ ФЕТ

Какое счастие: и ночь, и мы одни!

Река – как зеркало и вся блестит звездами;

А там–то… голову закинь–ка да взгляни:

Какая глубина и чистота над нами!

О, называй меня безумным! Назови

Чем хочешь; в этот миг я разумом слабею

И в сердце чувствую такой прилив любви,

Что не могу молчать, не стану, не умею!

 —

Я болен, я влюблён; но, мучась и любя –

О слушай! о пойми! – я страсти не скрываю,

И я хочу сказать, что я люблю тебя –

Тебя, одну тебя люблю я и желаю!

1854