AFANASİ FET. «GÖZƏLLİK GÖRÜRSƏN HƏNDƏVƏRİNDƏ…»

Афанасий Фет

Gözəllik görürsən həndəvərində,
Canlının, cansızın gözəlliyi var.

Tapmazsan fikrinin ən dərinində,,

Onun mənbəyini – ha düşün, axtar.

Gün nədir, il nədir, ya əsr nədir,

Əbədi olanla müqayisədə.

Yaşamır, əlbəttə, bəşər əbədi,

Ancaq bəşəridir nə əbədisə.

 

1874-1886-cı ilər arasında

ruscadan tərcümə

16-17. 02. 2022, Samara

+++++++++

АФАНАСИЙ ФЕТ

 

Целый мир от красоты,

От велика и до мала,

И напрасно ищешь ты

Отыскать ее начало.

 —

Что такое день иль век

Перед тем, что бесконечно?

Хоть не вечен человек,

То, что вечно,— человечно.

 

Между 1874 и 1886