YEVGENİ BARATINSKİ. “İSTEDADDA MİSKİNƏM, SƏSİM DƏ DEYİL UCA…”

Без названия (11)

İstedadda miskinəm, səsim də deyil uca,

Fəqət yaşayıram mən, dünyada varlığıma,

Düşünürəm kiminsə yəqin ki, marağı var:

Onu uzaq törəməm bəlkə bir gün tapacaq
Mənim şeirlərimdə; kim bilir? Görüşüncə,

Qəlbiylə qəlbim onun qatılar ünsiyyətə

Necə ki, dost tapmışam mən həməsrlərimdə,

Oxucumu taparam törəməmdə eləcə.

1828

ruscadan tərcümə

17.02. 2022, Samara

+++++++++++++

ЕВГЕНИЙ БАРАТЫНСКИЙ

Мой дар убог, и голос мой не громок,

Но я живу, и на земли мое

Кому-нибудь любезно бытие:

Его найдет далекий мой потомок

В моих стихах; как знать? душа моя

Окажется с душой его в сношенье,

И как нашел я друга в поколенье,

Читателя найду в потомстве я.

1828