MARİNA TSVETAYEVA.»MƏHVİN QADINDANDIR…»

marina

                         O. E. Mandelştama

Məhvin qadındandır. Əlamətisə,
Ovcun içindədir sənin, bax, oğlan.

Dua elə! Qorun! Gecəyarısı,

Gözdə-qulaqdadır düşmənin bu an.

Yetməz harayına nəğmə dedirən

Səmavi vergi.

Sevilirsən elə ona görə sən,

Özün səmavisən yazdığın kimi.

Geriyə qanrılıb, ah sənin başın,
Gözlər yarıbağlı – gizlədilən nə?

Vaxt olar, qanrılar, ah, sənin başın,

Başqa cür hərçənd.

Yalın əllə alarlar – ötkəmsən! inadlısan!

Qışqırığın gecəni yarar səhərə qədər!

Sənin qanadlarını yolub yelə verərlər!

Mələk! —  Qartal balası!

17.03. 1916

ruscadan tərcümə

18.02. 2022, Samara

++++++++++++++

МАРИНА ЦВЕТАЕВА

О. Э. Мандельштаму

Гибель от женщины. Вот знак

На ладони твоей, юноша.

Долу глаза! Молись! Берегись! Враг

Бдит в полуночи.

 —

Не спасет ни песен

Небесный дар, ни надменнейший вырез губ.

Тем ты и люб,

Что небесен.

 —

Ах, запрокинута твоя голова,

Полузакрыты глаза — что?— пряча.

Ах, запрокинется твоя голова —

Иначе.

 Голыми руками возьмут — ретив! упрям!

Криком твоим всю ночь будет край звонок!

Растреплют крылья твои по всем четырем ветрам!

Серафим!— Орленок!

17 марта 1916