MARİNA TSVETAYEVA. CƏNNƏTDƏ

marina

Xatirə çiyinləri əzib ağrıdır yaman,

Cənnətdə də ağlaram bu dünya dərdləriylə,

Köhnə sözləri, bil ki, yenə görüşən zaman

Gizlədəsi deyiləm.

Mələklərin qatarı orda uçar nizamla,

Zanbaqlar və arfalar, uşaq xoru orda həm,

Hamı rahat; təlaşla gözlərimi mən amma,

Gözlərindən çəkmərm.

Cənnətdə görünənə  baxdıqca qımışaraq,

Məsum-ciddi qızların çevrəsində durub tək,

Nəğmə oxuyaram mən– dünyəvi, həm yad, uzaq,

Burda oxuduğum tək.

 Xatirə çiyinləri əzib yaman ağrıdır,

Göz yaşımı gizlədən deyiləm — gələndə gün.

Nə burda, nə də orda – niyə görüşək axı,

Cənnədə oyanmarıq heç də görüşlər üçün.

1909-10

ruscadan tərcümə

19.02. 2022, Samara

+++++++++++++

МАРИНА ЦВЕТАЕВА

В раю

Воспоминанье слишком давит плечи,

Я о земном заплачу и в раю,

Я старых слов при нашей новой встрече

Не утаю.

Где сонмы ангелов летают стройно,

Где арфы, лилии и детский хор,

Где всё покой, я буду беспокойно

Ловить твой взор.

Виденья райские с усмешкой провожая,

Одна в кругу невинно–строгих дев,

Я буду петь, земная и чужая,

Земной напев!

Воспоминанье слишком давит плечи,

Настанет миг, – я слез не утаю…

Ни здесь, ни там, – нигде не надо встречи,

И не для встреч проснемся мы в раю!

1909–1910