NİKOLAY RUBTSOV. MƏKTUBA CAVAB

Николай Рубцов

Axı nə söyləyim mən yalanına?

Taya dalındakı görüşlər uzaq.

Bir vaxt sən qaçanda Azərbaycana,

Demədim: “Qayıtma geriyə ancaq”.

Bəli mən sevirdim. Nə olsun indi?

Keçmişi boş yerə açıb-tökməyək.

Nə qüssə duyuram haçandır, nə də,
Nəsə dəyişməyə qalıbdır istək.

Sevgi sözlərini nə təkrarlayaq? —
Bir də görüşmərik düşüb həvəsə.

Yendən haçansa görüşsək ancaq,
Birgə aldadarıq tapıb kimisə.

təxminən 1956-cı il

ruscadan tərcümə

QEYD: Şeir Rubtsovun sevdiyi qızın — Tatyana Reşetevonın 1954-cü ildə pedaoji məktədi bitirib Azərbaycana təyinatla getməsiylə bağlıdır.

27.02. 2022, Samara

++++++++++++++

 Николай РУБЦОВ

ОТВЕТ НА ПИСЬМО

Что я тебе отвечу на обман?

Что наши встречи давние у стога?

Когда сбежала ты в Азербайджан,

Не говорил я: «Скатертью дорога!»

 —

Да, я любил. Ну что же? Ну и пусть.

Пора в покое прошлое оставить.

Давно уже я чувствую не грусть

И не желанье что-нибудь поправить.

Слова любви не станем повторять

И назначать свидания не станем.

Но если все же встретимся опять,

То сообща кого-нибудь обманем…