“QURUYAN TARİXİN MÜRƏKKƏBİDİR…”  

SONY DSC

      

əziz dost İbrahim Hüseynova

Nə qədər yaşı var? Min il? Milyon il?

Kim bilir yaşını bu məskənlərin?

Anası Kür olub gör neçə nəslin,

Suyuyla yazılıb tarix elə bil.

Kürüm gündən-günə quruyub gedir,
Dibinin qumunu günəş qurudur.

Yox sabahkı günə ümidi yurdun,

Quruyan tarixin mürəkkəbidir.

Kürüm son nəfəsdə, o axmır, sızır.

Axır göz yaşı tək, acı, şor tamı.

Quruyur göz yaşı quruyan kimi,
Ürəyi yandırır şoru, acısı…

06. 03. 2022, Samara