UİLYAM BATLER YEYTS. İRLAND TƏYYARƏÇİ ÖLÜMÜNÜ ÖNGÖRÜR

YEATS

Görüşərəm haçansa taleyimlə, nəhayət,

Buludlar arasında, göy üzündə, hardasa.

Döyüşdüyüm kəslərə yoxdur içimdə nifrət,
Eləcə də sevmirəm kimi qoruyuramsa;

Mənim ata ocağım Kiltartan Krossdadır,

Kiltartan kasıbları yurddaşlarımdır mənim,

Artmaz səfalətləri bu hərb necə bitsə də,

Eləcə yaxşılaşmaz güzəranları yəqin.

Nə borcdur, nə də qanun məni döyüşə atan,
Nə kütlə təntənəsi, siyasətçi nitqi ya.

Bircə anda yaranıb damarda qan qaynadan
Nəşə aparır məni buludlarda qovğaya;

Hər şeyi ölçüb-biçib düşündümsə hər necə,

Məna görə bilmədim öndəki illərdə mən,

 Arxada qalan illər mənasızdı eləcə,

Hər şey eyni, həyatın fərqi yoxdu ölümdən.

1919

ingiliscədən tərcümə

02-03.04. 2022, Samara

++++++++++++++++++++++

William Butler Yeats

An Irish Airman Foresees His Death

I know that I shall meet my fate

Somewhere among the clouds above;

Those that I fight I do not hate

Those that I guard I do not love;

My country is Kiltartan Cross,

My countrymen Kiltartan’s poor,

No likely end could bring them loss

Or leave them happier than before.

 —

Nor law, nor duty bade me fight,

Nor public man, nor cheering crowds,

A lonely impulse of delight

Drove to this tumult in the clouds;

I balanced all, brought all to mind,

The years to come seemed waste of breath,

A waste of breath the years behind

In balance with this life, this death.

(1919)