YOHANNES BEXER. GÖZƏLLİK HAQQINDA

Yohannes Bexer

Bunu deyə bilərəm sənin gözəlliyindən:

Çox gözəlsən. Göyçəkdir fil sümüyü tək dərin.

Soruşa bilər ancaq məndən hər kəs yenə də:

Bu qılafın içndə hansı nüvə gizlənir?

Cavab vermək istəsəm, bütün bildiyi belə,

Mənim dadıma çatmaz.  Axı ola bilər ki,

Göz görən bu gözəllik üzdə olandır elə,

İçdəki gözəlliyin deyildir heç də əksi.

İndi bu, sirr deyil ki: ayrı düşür çox zaman,
Gözəllik və Həqiqət. Beləcə seçə bilmir,

Onlarln dəyərini, ləyaqətini insan.

Həmişə digərindən aralı qalır biri.

Sənin gözəlliyini yaxşı duyuram: Ancaq,
Şəkildən yarayacan baxan razı qalacaq.

 

almancadan tərcümə

07. 04. 2022, Samara

++++++++++++++

Johannes Robert Becher

Von Schönheit

Von deiner Schönheit ist nur das zu sagen:
Du bist sehr schön. Haut wie aus Elfenbein.
Doch wird ein jeder weiter danach fragen:
Und welchen Kern schließt diese Hülle ein?

Die Antwort drauf zu geben, muß versagen
Mein ganzes Wissen. Kann es möglich sein:
Die ganze Schönheit ist nur aufgetragen
Und keiner innern Schönheit Widerschein.

So trifft es sich heut oft: es sind gespalten
Die Wahrheit und die Schönheit, und der Wert,
Der beide faßt, läßt sich nur schwer entfalten,
Und eines bleibt vom anderen abgekehrt.

An deiner Schönheit wird mir klar: das Bild
Des Menschen wird von uns nur halb erfüllt.