İOHAN GÖTE. GÖZƏL GECƏ

Tərk edib komanı yola düşürəm,
O sadə daxmadır sevgimə məskən.

Astaca gedirəm, tələsmədən həm,

Adamsız, qaranlıq meşə içindən.

Ayla işıqlanır kollar, ağaclar

Gəzir budaq-budaq zərif şölələr.

Bütün həndəvərdə şirin qoxu var,

Tozağaclarından bu verir xəbər.

Ah, məni bu gözəl yay gecəsinin
Sərini necə də nəşələndirir!

Oyanır qəlbimdə səadət hissi,

Xoşbəxtəm adamsız meşədə indi.

Bəxtəvər olsam da nə qədər hərçənd,

Səmaya üz tutub deyirəm yenə:

Özünə qoy qalsın min aylı gecən,
Sevgilimlə bircə gecə ver mənə.

1771

almancadan tərcümə

10-11.04. 2022, Samara

+++++++++++++++

Johann Wolfgang von Goethe

Die schöne Nacht

Nun verlass’ ich diese Hütte,
Meiner Liebsten Aufenthalt,
Wandle mit verhülltem Schritte
Durch den öden finstern Wald:

Luna bricht durch Busch und Eichen,
Zephyr meldet ihren Lauf,
Und die Birken streun mit Neigen
Ihr den süßten Weihrauch auf.

Wie ergetz’ ich mich im Kühlen
Dieser schönen Sommernacht!
O wie still ist hier zu fühlen,
Was die Seele glücklich macht!

Läßt sich kaum die Wonne fassen;
Und doch wollt’ ich, Himmel, dir
Tausend solcher Nächte lassen,
Gäb’ mein Mädchen Eine mir.