İOHAN GÖTE. YOLÇUNUN GECƏ NƏĞMƏSİ

Без названия (19)

Sən ey göyə sakin, yerəsə hakim,

Bütün dərdliləri ovudan da sən

İkiqat bədbəxtsə bu dünyada kim,
İkqat təsəlli ona verirsən.

Yaman yordu məni bu əlləşmələr,
Nədir bu ağrılar, nəşələr nədir?

Gəl, şirin əminlik, ruh aramı, gəl,
Qəlbimi ovundur, təsəlli gətir!

1780

almancadan tərcümə

14.04. 2022, Samara

++++++++++++++++

Johann Wolfgang von Goethe

Wandrers Nachtlied

Der du von dem Himmel bist,
Alles Leid und Schmerzen stillest,
Den, der doppelt elend ist,
Doppelt mit Erquickung füllest,

Ach ich bin des Treibens müde!
Was soll all der Schmerz und Lust?
Süßer Friede,
Komm, ach komm in meine Brust!

1780