İOHAN GÖTE. “KİM ÇÖRƏYİ YEMƏYİB GÖZ YAŞINA QATARAQ…”

Без названия (19)

Kim çörəyi yeməyib  göz yaşını qataraq,
Və kim ki,  kədər dolu, hüznlü gecələri,

Ağlamayıbsa əgər yataqda oturaraq,

Yox, səmavi qüvvələr, onun sizdən  xəbəri.

Bizim həyatımıza rəhbərlik eləyən siz,
İradənizlə batır günaha zavallılar,

Sonra həm də onlara əzab çəkdirirsiniz,

Dünyada hər güanahın intiqamı alınar.

(“Vilhelm Meyster”dən)

almancadan tərcümə

17-18. 04. 2022, Samara

+++++++++++++

Johann Wolfgang von Goethe

Wer nie sein Brod mit Thränen as,
Wer nie die kummervollen Nächte
Auf seinem Bette weinend sas,
Der kennt euch nicht, ihr himmlischen Mächte.

   Ihr führt ins Leben uns hinein,
Ihr laßt den Armen schuldig werden,
Dann überlaßt ihr ihn der Pein;
Denn alle Schuld rächt sich auf Erden.