İOHAN GÖTE. “DÜŞSƏN SEVGİLİNDƏN UZAQ NƏ QƏDƏR…”

Düşsən sevgilindən uzaq nə qədər,

Şərq aralı düşüb necə ki, Qərbdən,

Aşar səhraları, ürək yol gedər;

Nə məşəqqət ola, dözər və durmaz,
Bağdadın yolu da sevəni yormaz.

(“Qərb-şərq divanı”ndan)

almancadan tərcümə

21. 04. 2022, Samara

++++++++++++

Johann Wolfgang von Goethe

Bist du von deiner Geliebten getrennt
Wie Orient vom Occident,
Das Herz durch alle Wüsten rennt;
Es gibt sich überall selbst das Geleit,
Für Liebende ist Bagdad nicht weit.