RAYNER MARİYA RİLKE. ÖLÜM TƏCRÜBƏSİ

Biz bu gedişdən heç nə bilmirik, yox deyən də.

bizə bir şey. Yox elə əsasımız da ondan,

vəcdə gələrək coşaq, məhəbbət,  nifrət ya da,

Göstərək biz ölümə, eybəcərlənən zaman


Onun maskalı ağzı hüznlü hönkürtüdən.

dünya rolla doludur, biz də oynarıq elə,

sevilməyin fərqinə varırıqsa biz bu dəm,

ölüm də oynar, ancaq çətin ki, bəyənilə.

 —

Gəldi səhnəyə fəqət, sən bizi tərk edən an

sən çıxdığın yarıqdan bir gerçəklik zolağı

tutdu sənin yerini: həqiqi yaşıl olan,
həqiqi yaşıl meşə, həqiqi gün işığı.

 —

Bizsə oynamaqdayıq, ürəksiz, həm də çətin
Öyrənilən nə varsa, söyləyirik; bu zaman
bütün jestlər tükənir; fəqət sənin getməyin,

uzaq düşən varlığın bizim oyunumuzdan,

 —

həmin o gerçəklikdən hərdən gəlir qoparaq,
sarır bir anlam kimi bizi iliyə qədər

həyat tamaşasından hələ gərək zövq alaq,

rol oynayaraq, alqış haqqında düşünmədən.
1907

almancadan tərcümə

04-07. 2022, Samara

+++++++

RAİNER MARİA RİLKE

Todes-Erfahrung

Wir wissen nichts von diesem Hingehn, das
nicht mit uns teilt. Wir haben keinen Grund,
Bewunderung und Liebe oder Hass
dem Tod zu zeigen, den ein Maskenmund

tragischer Klage wunderlich entstellt.
Noch ist die Welt voll Rollen, die wir spielen.
Solang wir sorgen, ob wir auch gefielen,
spielt auch der Tod, obwohl er nicht gefällt.


Doch als du gingst, da brach in diese Bühne
ein Streifen Wirklichkeit durch jenen Spalt
durch den du hingingst: Grün wirklicher Grüne,
wirklicher Sonnenschein, wirklicher Wald.


Wir spielen weiter. Bang und schwer Erlerntes
hersagend und Gebärden dann und wann
aufhebend; aber dein von uns entferntes,
aus unserm Stück entrücktes Dasein kann

 


uns manchmal überkommen, wie ein Wissen
von jener Wirklichkeit sich niedersenkend,
so dass wir eine Weile hingerissen
das Leben spielen, nicht an Beifall denkend.